CAD-Data i Norrköping AB är ett företag som är specialiserat på allt som har med CAD att göra. Vi utför ingenjörsrelaterade IT-tjänster för att optimera ingenjörens/konstruktörens arbetsplats och på så sätt frigöra mer tid för ingenjörsrelaterat arbete.

CAD-Data är ett tjänsteföretag inom CAD och IT-området. Vår styrka är våra medarbetares kompetens och erfarenhet av CAD och IT-branschen.
Vi ser det som en fördel att vara fokuserad på tjänster samt att inte vara produktberoende.
Vår målsättning är att kunna erbjuda företag som arbetar med AutoCAD och med tillhörande applikationer ett totalansvar gällande:  

  • Installationer
  • Anpassningar
  • Löpande underhåll
  • Dokumenthantering
  • Mjukvarupaketering
  • Datorer
  • Nätverk
  • Skrivare