Autodesk Revit Suite 2016

Autodesk® Revit®  2016 är speciellt framtaget för byggnadsinformationsmodeller (BIM) och hjälper dig att utforska och analysera designkoncept och upprätthålla din vision under hela projektet, från design till dokumentation och byggnation

Läs mer om Autodesk Revitwww.autodesk.se


Spara och öppna snabbare
Viktigt! DWG-formatets prestanda har ökats avsevärt. I klartext betyder det att filstorleken har halverats, och det ger en klar prestandaökning när man jobbar i nätverk. Alltså betydligt snabbare hastighet när du öppnar och sparar ritningsfiler.

Tag med dig licensen hem
Något många saknat i sina nätverksinstallationer av AutoCAD, är möjligheten att kunna ta med sig en licens från kontoret. Nu går det utmärkt att checka ut en licens från licenspoolen för en begränsad tidsperiod.